Summer Camp

Summer Camp jest wewnętrznym corocznym wyjazdem integracyjno-szkoleniowym w sieci Erasmus Student Network, organizowanym przez trzy przynależne organizacje członkowskie – ESN Poland, ESN Latvia i ESN Czech Republic. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w Polsce, w miejscowości Wilkasy na Mazurach.

Charakter logo jest żartobliwym nawiązaniem do skautowskich odznak, zawiera symbolikę obozów na łonie natury – namioty, ognisko, las. Trzy gwiazdki w górnej części logo oznaczają trzy organizujące wyjazd kraje, są one również symbolem sieci ESN, wskazujące na przynależność projektu.