Network Committee

Network Committee (w skrócie NEC) jest wewnętrznym międzynarodowym komitetem organizacji ESN AISBL, stanowiącym jego zaplecze HRowe. Poza braniem udziału w budowaniu silnej i spójnej sieci, zajmuje się przygotowywaniem strategii działania organizacji w przyszłych latach.

Trudno mówić o powodach zmiany identyfikacji wizualnej w tym przypadku, gdyż… właściwie jej nie było. Poprzednie logo zaprojektowano ponad dekadę wcześniej, kiedy świadomość graficzna sieci dopiero się tworzyła, a grafiki promocyjne były wykonywane bez tzw. “ładu i składu”. Impulsem do przeprowadzenia gruntownych zmian była zmiana nazwy komitetu z “Network and Events Committee”, jako że przestał on właściwie pełnić pieczę nad wydarzeniami międzynarodowymi organizacji.

Główną symbolikę znaku stanowią połączone synapsy, nawiązujące do grup działających w całej sieci – każda z nich jest nieco inna, co jest podkreślone przez użycie różnych kolorów (będące jednocześnie częścią kolorystyki sieci ESN). NEC, jako element spajający te grupy, znajduje się w centrum znaku. Gwiazdka w “N” jest symbolem organizacji, stwierdzając definitywnie przynależność komitetu.