Partnerzy

partner_1_title

Non-iron

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.

partner_2_title

Społem

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.

partner_3_title

Bank Żywności

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.