Program “Okno na Świat”

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich. Wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby. Edukacja jest jednym z głównych narzędzi służących do przeciwdziałania temu zjawisku.

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i rozwijających.

Wspomóż nas!

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich. Wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby. Edukacja jest jednym z głównych narzędzi służących do przeciwdziałania temu zjawisku.

Projekty dla Świetlic

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych.

Kreatywne Dzieci

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich. Wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby. Edukacja jest jednym z głównych narzędzi służących do przeciwdziałania.