Logo Fundacji

Nasza Działalność

Wspomagamy działalność świetlic wiejskich i środowiskowych na terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Z naszych doświadczeń ze współpracy z wieloma podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży powstał program Okno na Świat

Partnerzy

Od kilku lat wspomagamy działalność świetlic wiejskich i środowiskowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wspomóż nas!

Od kilku lat czynnie wspomagamy działalność świetlic wiejskich i środowiskowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykorzystując kilkuletnie doświadczenia pracy w tych placówkach, stworzyliśmy projekt „Okno na świat”.